Bìa lịch an hảo gắn bloc AH27-28-29-30

Nhóm lịch: Bìa lịch an hảo gắn bloc AH27-28-29-30

In Metalize 7 màu

Bìa đại ván MDF 3 mm

Khổ :34X60 cm

16 x 24 cm

14.5X20.5 cm

13X18.5 cm

Bề nổi 3D

 

Hỗ trợ mua hàng :
Hotline: (028) 3815 9987
(bán hàng cả thứ 7 và chủ nhật)