Bloc siêu đại đặc biệt

Mẫu lịch bloc 2017 – Bloc siêu đại đặc biệt 2017 chiết khấu cao từ 40% trên giá bìa. Đây là mẫu lịch có kích thước block 25×35 được thiết kế đặc biệt. Sự khác biệt giữa Bloc siêu đại đặc biệt và Bloc siêu đại là chất liệu và quy cách thực hiện bloc.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.